Privacy & Disclaimer

3Dschieten.nl is met de uiterste zorgvuldigheid opgericht en samengesteld. Mensen die onze website bezoeken hebben de garantie dat er nauwlettend gecontroleerd wordt op het gebruik van hun gegevens. Daarnaast controleren we de persoonlijke informatie die mogelijk op onze website gedeeld wordt zorgvuldig.

Daarnaast is het niet mogelijk om rechten te ontlenen aan 3Dschieten.nl voor de informatie die door ons op de website gedeeld wordt. Verder is het ten strengste verboden om zaken als beeldmateriaal of informatie die gegeven wordt door 3Dschieten.nl openbaar te maken, te archiveren of te verspreiden wanneer hier auteursrecht op rust. Dit is alleen toegestaan wanneer 3Dschieten.nl hier toestemming voor heeft gegeven.

Privacy

U heeft als bezoeker de mogelijkheid om persoonlijke informatie op de website achter te laten op het moment dat u de website bezoekt. Indien u de contactpagina wenst te raadplegen worden er namelijk persoonsgegevens gevraagd in de vorm van uw naam en e-mailadres. 3Dschieten.nl verzekert u echter dat deze gegevens uitsluitend gebruikt zullen worden voor marketinggerelateerde doeleinden. 3Dschieten.nl kan u via deze weg namelijk benaderen voor relevante gedeelde informatie. Wanneer u besluit om de persoonsgegevens in te voeren stemt u tevens in het met het gebruiken van deze persoonlijke informatie door 3Dschieten.nl.

Aansprakelijkheid

De website van 3Dschieten.nl is uiterst nauwkeurig opgezet en vormgegeven. Desondanks is het niet mogelijk om 3Dschieten.nl aansprakelijk te stellen voor zaken die mogelijk betrekking hebben op zowel de compleetheid als de correctheid van de gedeelde informatie die door ons op de website wordt weergegeven. Zodoende kan 3Dschieten.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die mogelijk geleden wordt als gevolg van beslissingen en/-of daden die het gevolg zijn van de door ons aangeboden informatie. Bovendien is deze Privacy & Disclaimer uitsluitend op de website van 3Dschieten.nl van toepassing.

3Dschieten.nl beschikt over het recht om op ieder gewenst moment deze Privacy & Disclaimer aan te passen wanneer er mogelijke wijzigingen plaatsvinden in de wet die wellicht van toepassing kunnen zijn op 3Dschieten.nl. Tot slot beschikt 3Dschieten.nl over het recht om de content van haar website op ieder gewenst moment aan te passen.

Top 5 Shooters

  • optie 1
  • optie 2
  • optie 3
  • optie 4
  • optie 5